Bresciani
 
In Art Project e-Posta


Brescianisrl bir ortak araştırma projesi olan InART ‘ın ortağıdır.Bu projenin hedeflerinden örnekler vermek gerekirse:
* Boyali Sanat eserlerinin yerinde temizlenmesi amacıyla ; hareketli ve manevra kabiliyeti yüksek, incelemek  ve tanı koymak için gerekli araçlarla donatılmış bu aygıtın, aynı zamanda da uzaktan kumandayla müdahale etme imkanı tanıyan Yeni bir lazer tabanlı sistemin geliştirilmesi,.
* Çok zorlayıcı koşullarda bile,  tuval ve duvar resimleri gibi her türlü yüzeydeki boyalı materyallerin ve karakteristik katmanların sağlıklı bir şekilde  ultraviyoleden enfraruja kadar değişik dalga boyları kullanılarak lazerle temizlenmesini sağlayacak bir araştırma yapılması.
* Resimlerin lazerle ve geleneksel yöntemlerle temiziğinin kıyaslanması.
 
Proje Özeti;
Bu çalışmanın ana hedefi ,  kendine özgü zor koşullarda restorasyon yapmak için yeni teknolojiler geliştirmek ve duvar resimleri , tuval gibi farklı yüzeylerdeki sanat eserlerinin seyyar ve manevra kabiliyeti yüksek olan lazer tabanlı bir sistemle yerinde temizlenmesi ve on-line kalite kontrolu yapılmasını sağlamaktır.
Önergemizin amacı kültürel mirasın korunmasında , farklı alanlardaki teknolojik ve bilimsel gelişmelerin avantajlarından yararlanarak daha çağdaş yaklaşımlar geliştirmektir. Bu mirasın korunması günümüz toplumlarında son derece önemli bir konudur . Bu nedenle  korumacılığın kendine özgü ihtiyaçlarını karşılayan yeni / yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi veya uyarlanması yenilikçi korumacılık stratejilerinin geliştirilmesinde yeni fırsatlar yaratacaktır. Boyalı sanat eserlerinin temizlenmesinde yenilikçi stratejiler farklı dalga boylarında lazer kullanımıyla karşılanacak ve yeni lazer tabanlı sistemlerin geliştirilmesiyle eserlerin yerinde restorasyonunda geleneksel yöntemlerle  entegre olacak veya onların yerine geçecektir.
Bilimsel ve teknolojik araştırmanın hedefi restoratörlerin belli başlı sorunlarına , taşınabilir lazer kaynağıyla entegre olan yeni bir sistem sağlayarak sanat eserlerinin yüzeyine fiber optik vasıtasıyla radyasyon ileterek ve içerdiği tanılama ve denetleme araçlarıyla temizleme işleminin kontrol edilmesini uzaktan kumandayla sağlayan bir aygıtla cevap verebilmektir.
Buna parallel olarak resimlerde en sık karşılaşılan sorunların çözümüyle ilgili temizleme metodları geliştirilecektir. Boyalı sanat eserlerinin örneğin pigment gibi bileşenleri de analiz edilecek , fiziksel ve kimyasal olarak tanımlanacaktır. Aynı zamanda bu materyallerin lazer radyasyonuyla etkileşimlerini inceleyen bir çalışma da gerçekleştirilecektir. Projenin bitiminde bu konuya ilişkin veritabanı tanımlanarak kullanıma sunulacaktır..
Bresciani Tr, bütün bu çalışmaları Türkiye’de de gerçekleştirmeyi hedef edinmiştir.